Innskrenket syn med Retinitis pigmentosa (RP)

Synsfeltet til en person med rp
Retinitis Pigmentosa er en øyesykdom som gjør synet ditt stadig mer innskrenket. Mange beskriver det som å ha "tunellsyn" eller "kikkertsyn". Det er ikke mulig å stoppe utviklingen eller helbrede synstapet, men det pågår mye lovende forskning. Lær mer om sykdommen og hva vi optikere kan hjelpe deg med.

Vi optikere har en viktig rolle i å avdekke og følge opp Retinitis Pigmentosa (RP). Vi kan oppdage sykdommen ved hjelp av en synsundersøkelse, og hjelpe deg med å utnytte "restsynet" på best mulig måte.

Vi hjelper deg gjerne! Hvis du mistenker at du har sykdommen, bør du bestille time hos en lokal optiker.

Symptomer du bør være obs på:

  • Dårlig mørkesyn/ nattblindhet
  • Stadig mer innsnevret synsfelt
  • Nedsatt kontrastfølsomhet
  • Lysømfintlighet
  • Lengre tilvenningstid til nye lysforhold

Hva er Retinitis Pigmentosa?

Retinitis Pigmentosa (ofte kalt "RP") er en samlebetegnelse på en rekke arvelige netthinnesykdommer. Det er den mest vanlige årsaken til nedsatt syn hos barn og unge voksne. Du kan ha RP som en egen øyesykdom, eller som følge av et syndrom eller en genfeil. Denne genfeilen gjør at synsscellene i netthinnen din gradvis svekkes og dør.

Hvordan utvikler sykdommen seg?

Alle mennesker har to typer synsceller: staver og tapper. Hvis du har RP, er det vanligvis stavene som rammes først. Dette gjør at mørkesynet og sidesynet ditt blir dårligere, og du får gradvis mer "tunnelsyn" eller "kikkertsyn". Til slutt rammes tappene også. Dette vil føre til total blindhet, siden det er tappene som står for skarpsynet ditt.

Når du er rundt 40 år, vil Retinitis Pigmentosa som regel ha gjort deg helt blind (men du kan ha noe lysfølsomhet tilbake).

Dette kan en optikeren hjelpe deg med

Retinitis Pigmentosa kan oppdages ved en vanlig synsundersøkelse. Hvis vi mistenker RP henviser vi deg direkte videre til en øyelege for å få konstatert sykdommen og satt diagnosen.

Det viktigste vi optikere kan gjøre, er å hjelpe deg med å utnytte det "restsynet" du har igjen på best mulig måte – ved hjelp av synskorreksjon med briller eller kontaktlinser.

Vi anbefaler at du går til regelmessige synsundersøkelser, og undersøker hvilke synshjelpemidler som kan være aktuelle for deg.

Hva skjer videre?

Så fort du har fått diagnosen, har du rett på videre hjelp og oppfølging fra en lokal synskontakt og hjelpemiddelsentralen der du bor. De kan hjelpe deg med å få tilpasset ulike hjelpemidler.

Husk!
Det kan være vanskelig for andre å se at du har RP og er svaksynt. I alle fall mens du har sentral- og skarpsynet i behold (altså tidlig i sykdomsforløpet). Du ser heller ikke blind ut.

Vil du vite mer?

Ta gjerne en titt på denne samlesiden med hjelp til deg som er svaksynt.

Blindeforbundet har også en god temaside for deg med RP.

Finn en øyehelseklinikk i nærheten av deg