Slik håndterer vi koronaviruset

Vi har gjort endringer i våre rutiner slik at det er trygt for deg som kunde å besøke oss i butikken. Smitteverntiltakene følger retningslinjene anbefalt av helsemyndighetene.

I butikken

Vi legger til rette for at det er mulig å holde god avstand inne i butikken, og sørger for at du har hånddesinfeksjon tilgjengelig. I tillegg passer vi på at:

  • Innfatninger blir desinfisert etter hver kunde som tar på eller prøver dem
  • Overflater som man normalt er i kontakt med blir jevnlig rengjort

 

På synsundersøkelsen

Til vanlig er vi nøye med håndvask og vask av utstyr som brukes på synsundersøkelsen, men nå gjør vi dette ennå grundigere. Alt utstyr du kommer i kontakt med blir nøye rengjort mellom hver pasient. Andre viktige tiltak er:

  • Vi organiserer timebestillinger slik at det er færrest mulig som trenger å bruke venterom
  • For undersøkelser hvor vi trenger å komme nærmere enn en meter følger vi alle smitteverntiltakene anbefalt av helsemyndighetene

Andre tiltak

Vi følger opp alle før synsundersøkelsen og hjelper med å flytte time hvis man har influensalignende symptomer eller andre ting som tilsier smittefare

  • Ansatte som har influensalignende symptomer eller som har familie som kan være smittet av coronaviruset er ikke på jobb

Hva kan du gjøre?

Du kan hjelpe ved å holde minst en meter avstand til andre når du besøker butikken, og bruke hånddesinfeksjonen som er tilgjengelig. Det er også viktig at du venter med å bestille time hvis du har symptomer på covid-19.