Fastlege + optiker = sant

Kvinnelig lege i et kontor
Det er viktig at vi ikke belaster spesialisthelsetjenesten mer enn nødvendig. Derfor kan og bør du bruke oss optikere ved mange øyerelaterte problemer.

Optikerne våre har som regel kort ventetid og er tilgjengelig over hele landet. Sammen kan vi hjelpe pasientene dine med en bedre øyehelse. Du får rapport om alle relevante funn, henvisninger og konklusjoner.

Derfor bør vi ha et godt samarbeid

Optiker er førstelinje helsepersonell for øyne og syn, og vi har god utdannelse i anatomi og sykdomslære. Kompetansen vi har gjør at vi kan oppdage og i mange tilfeller diagnostisere øyesykdommer.

Slik kan vi hjelpe

Med kompetanse og avansert utstyr, vil vi kunne gi pasienten din et raskt svar på om øye- eller synsproblemene kan løses med synshjelpemidler eller enkel behandling. Når det er nødvendig, henviser vi selvsagt til øyelege.

Optikerne våre – som er tilgjengelig over hele landet – kan bruke diagnostiske øyedråper for å gjøre en grundig undersøkelse. Dråpene vi hyppigst bruker har disse funksjonene:

  • De utvider pupillen og gir bedre innsyn til netthinnen (mydriatika).
  • De lammer akkommodasjonen (fokuseringsevnen) i en periode for å kunne bestemme styrken mer nøyaktig (cycloplegika). Dette er mest brukt på barn og unge pasienter.

Vi følger Norges Optikerforbunds kliniske retningslinjer.

Tett kommunikasjon

Dersom en av dine pasienter kontakter oss direkte, sender vi deg en rapport om funnene våre (hvis relevant). Får vi for eksempel inn en slagpasient, eller en person med diabetes, er det relevant for deg å få informasjon om våre funn og konklusjoner.

Når vi henviser videre til øyelege eller annet helsepersonell, får du selvsagt en kopi av henvisningen.

Tett samarbeid med øyeleger

Vi har direkte henvisningsrett til øyeleger (hvis pasienten din trenger videre behandling) og et tett og godt samarbeid. Når du som fastlege henviser en pasient til oss, vil du motta en epikrise. På den måten er du orientert om hva som skjer med pasienten din.

Alle våre optikere er autorisert helsepersonell og derav underlagt taushetsplikt. 
 

Finn en øyehelseklinikk i ditt område