Har du pasienter med røde øyne? Slik kan vi hjelpe

Et rødt og blankt øye
Vi får stadig inn pasienter med akutt røde øyne, og har gode prosedyrer på hvordan vi skal ta imot og følge dem opp. Ved behov, henviser vi dem videre til fastlege eller øyelege.

Kartlegging av årsak

Når en pasient kommer til oss med røde øyne, gjør vi først en vurdering av hvor alvorlig tilstanden er. Noen tilstander må vi undersøke grundig med en gang, andre kan vente litt.

Hvis en pasient har røde øyne kombinert med smerte, agerer vi alltid raskt.

Klassiske symptomer ved rødt øye

 • rødhet
 • har oppstått plutselig, men kan også være kronisk
 • uten, litt eller masse smerter
 • tåreflod
 • grusfølelse
 • sårhet

Slik undersøker vi pasienten

Først kartlegger optikeren situasjonen (i en anamnese), for å avgjøre alvorligheten. Hvilke symptomer pasienten har, er viktig for å skille mellom ulike årsaker.

Ved undersøkelse av et rødt øye, ser optikeren på øyet gjennom en spaltelampemikroskop. Optikeren ser etter fremmedlegemer, småsår og andre corneale sår. Ved å bruke fluorescein på øyet, kan optikeren se hvor skader eventuelt har oppstått. Trykket i øyet måles ved behov.

Årsaker og behandlinger

Avhengig av hva optikeren avdekker, kan vi lindre, behandle eller henvise pasienten videre til annet relevant helsepersonell.

Tilstander vi ofte behandler og følger opp selv:

 • subkonjunktivale blødninger
 • fjerning av fremmedlegeme på øyet
 • overflatesår
 • konjunktivitter/øyekatarr 
 • øyeplager ved allergi

Typiske behandlinger vi kan tilby pasienten, er ulike øyedråper, øyesalver og ev. bandasjelinse.

Disse henviser vi videre

Hvis tilstanden er alvorlig, nøler vi ikke med å henvise hurtig videre til fastlege eller øyelege. Dette gjelder som regel veldig smertefulle tilstander som for eksempel keratitt/ betennelse i hornhinna, scleritt, soppinfeksjoner og iridiocyklitt.

Bakteriell konjunktivitt er også ofte smertefullt for pasienten. Da henviser vi alltid pasienten videre til fastlegen for antibiotikabehandling.

Hvis et fremmedlegeme ikke løsner og/eller det har forårsaket en større skade, henviser vi videre til øyelege.

Hvis pasienten har typiske allergisymptomer, men ikke har fått hjelp hos lege med dette tidligere, henviser vi videre til fastlegen.

Vi understreker alltid at pasienten må kontakte helsepersonell ved forverring av rødt øye tilstand. 

Som optikere er vi autorisert helsepersonell og derav underlagt taushetsplikt. Vi følger Norges Optikerforbunds kliniske retningslinjer

Finn en øyehelseklinikk i ditt område