Jobber du i skolehelsetjenesten? Slik kan du hjelpe elever som sliter med synet

Glade barn med briller på skolen
Dårlig syn har stor innvirkning på barnets skolehverdag. Hvis du mistenker at en elev har et synsproblem, kan og bør du derfor henvise barnet direkte til en optiker.

Barn som kommer til oss, vil få en grundig utredning. Vi setter raskt i verk nødvendige tiltak. Dette kan være briller, kontaktlinser eller andre behandlinger. Ved behov henviser vi også til øyelege/øyeavdeling.

Derfor bør vi ha et godt samarbeid

Det kan være mange symptomer på dårlig syn, og noen av disse er veldig vanskelig å avdekke. Det er derfor viktig med lav terskel for å gå til en optiker for synsundersøkelse dersom man mistenker at barn kan ha problemer med synet.

Ofte kan enkle løsninger, som briller eller kontaktlinser, gjøre en stor forandring i skolehverdagen.

Dette bør du gjøre

Hvis du mistenker at et barn har et synsproblem, kan du henvise barnet direkte til en lokal optiker. Vi har høy kompetanse, lang erfaring med barn og øyehelseklinikker over hele landet.

I undersøkelsen bruker vi i de fleste tilfeller diagnostiske øyedråper som lammer fokuseringsevnen for en periode. Dette sikrer oss et riktig resultat av undersøkelsen.

Vi følger Norges Optikerforbunds kliniske retningslinjer for undersøkelse av barn.

Mistenker du dysleksi?

Det kan være flere grunner til at et barn har lese- og skrivevansker. Å avdekke eventuelle synsproblemer, er viktig å gjøre på et tidlig tidspunkt. I en del tilfeller kan en synskorreksjon være hjelpemiddelet som forandrer hverdagen fullstendig for barnet.

Ikke nødvendig å gå via fastlege

Du trenger ikke å sende barnet via fastlegen –  du kan  henvise direkte til en optiker eller be foreldrene om å bestille en time. Vi har kort ventetid og er tilgjengelig over hele landet.

Vi har også direkte henvisningsrett til øyelege, hvis barnet trenger grundigere medisinsk behandling.

Må barnet betale?

Per i dag finnes det ingen statlig ordning for refusjon av selve synsundersøkelsen. Barnefamilier må derfor betale for dette hos optikeren. Priser er tilgjengelige på klinikkenes hjemmesider.

Nesten alle barn og unge under 18 år får deler av brillen dekket av det offentlige. Fra 1. august 2022 ble det innført en offentlig støtte til barne- og ungdomsbriller som er bestilt av optiker. For de fleste vil støtteordningen dekke en del av den totale kostnaden til briller.  

Tett kommunikasjon

Om du er helsepersonell og sender oss en skriftlig henvisning, vil vi sende deg en rapport med alle våre funn.

Vi er autorisert helsepersonell og derav underlagt taushetsplikt.

Finn en øyehelseklinikk i ditt område