Øyelege? Sammen kan vi gjøre pasientbehandlingen mer effektiv

Øyelege undersøker en pasient
Et tett samarbeid med din lokale optiker kan gi pasienter en bedre oppfølging og behandling. Medisinsk behandling overlates selvsagt til deg som øyelege

Det er viktig at spesialisthelsetjenesten ikke belastes unødvendig med henvisninger som vi optikere kan og bør ta oss av. Vi har som regel kort reisevei og ventetid, og er lett tilgjengelig for deg og pasienten din.

Et samarbeid til det beste for pasienten

Optiker er førstelinje helsepersonell for øyne og syn. Kompetansen vi har gjør at vi kan oppdage og i mange tilfeller diagnostisere øyesykdommer.

Med kompetanse og avansert utstyr vil vi kunne gi pasienten din et raskt svar på om øye- eller synsproblemene kan løses med synshjelpemidler eller enkel behandling. Når det er nødvendig henviser vi selvsagt til deg som er øyelege.

Et tett samarbeid med oss optikere, kan gjøre pasientbehandlingen bedre og mer effektivt – både for deg og pasienten din. Vi har lang erfaring og øyehelseklinikker over hele landet.

Optikeren kan bruke diagnostiske øyedråper for å gjøre en grundig undersøkelse. Som kjent er mydriatika og cycloplegika de mest relevante medikamentene for optikeren. Ofte vil vi kunne både oppdage og følge opp utviklingen av øyetilstander.

Vi gjør en nøye faglig vurdering om når tiden er inne for videre oppfølging hos deg som øyelege. Vi kan også avlaste med å følge opp pasienter i samarbeid med deg. Medisinsk behandling overlates til deg som øyelege.

Vi følger Norges Optikerforbunds kliniske retningslinjer.

Tett kommunikasjon – med deg og fastlege

Dersom en av dine pasienter kontakter oss direkte, vil vi sende deg rapport der dette er relevant. Får vi for eksempel inn en slagpasient, eller en person med diabetes, er det relevant for deg å få informasjon om våre funn og konklusjoner.

Når du henviser pasienter til oss for en synsundersøkelse, vil vi sende deg epikrise med våre funn. Vi sender også rapport til pasientens fastlege, der det er relevant.

Alle våre optikere er autorisert helsepersonell og derav underlagt taushetsplikt. 
 

Finn en øyehelseklinikk i ditt område