Travelt på Hjelpemiddelsentralen? Slik kan vi optikere avlaste dere

Dame tester ut fortørrelsesglass
En lokal optiker kan være et effektivt bindeledd mellom hjelpemiddelsentralen, synskontakten i kommunen og brukeren. Se hvordan vi kan avlaste dere og hjelpe svaksynte pasienter på en god måte.

Derfor bør vi ha et godt samarbeid

For svaksynte pasienter er det ikke mulig å kjøre bil, så kort avstand til den hjelpen de trenger er viktig. For optikere med kompetanse på tilpassing av svaksynthjelpemider, vil hele utredningen kunne gjøres lokalt for å avlaste en travel hjelpemiddelsentral.

I c)optikk har vi kort ventetid, øyehelseklinikker over hele landet og brukervennlige åpningstider. Vi følger Norges Optikerforbunds kliniske retningslinjer.

En bedre hverdag

Mange svaksynte har behov for ulike typer briller. For brukere som trenger spesialbriller, er det enklere å få tilpasset og etterjustert briller hos en lokal optiker. Brukeren kan også få hjelp dersom noe ikke fungerer eller om det trengs reparasjoner.

Vi erfarer at brillebrukere ofte har spørsmål –  også i etterkant av en utprøving. De setter derfor stor pris på å ha en optiker som er lett tilgjengelig for å rådføre seg med.

Se hvilke øyehelseklinikker vi har i nærheten av dere.

Dere kan henvise direkte

Hjelpemiddelsentralen kan henvise direkte til en optiker, enten med en formell henvisning eller bare en anbefaling om å få en utredning.

Pris og støtteordninger

Det finnes per i dag ingen stønad for synsundersøkelsen, så denne må bruker betale for selv. Optiker vil allikevel kunne søke om støtte til synshjelpemidler, slik at disse blir dekket på vanlig måte.

Alle våre optikere er autorisert helsepersonell og derav underlagt taushetsplikt. 

Finn en øyehelseklinikk i ditt område