Vanlige og sjeldne tilfeller av glaukom (grønn stær)

Mann som undersøkes med oftalmoskop
Mange tusen nordmenn har grønn stær (glaukom) uten å være klar over det. Tidlig oppdagelse kan bremse sykdomsutviklingen.

Vi anbefaler alle over 40 år å ta en synsundersøkelse hvert 2. år.  En synstest hos optiker kan nemlig avdekke grønn stær på et tidlig stadium, og dermed forhindre videre sykdomsutvikling.

Hva er grønn stær?

Grønn stær er en fellesbetegnelse på en gruppe øyesykdommer som utvikler seg langsomt, og som over tid kan gi synsnerveskader. Fremskreden sykdom kan føre til tap av synsfelt. Den vanligste typen er såkalt åpenvinklet glaukom (forekommer hos rundt 2 % av personer over 50 år).

Årsaker og symptomer

Den vanligste årsaken er at trykket i øyet blir for høyt. Høyt trykk i øyet kan gi varige skader på øyets synsnerve (Nervus Opticus). Normalt intraokulært trykk har verdier mellom 10 og 21 mmHg.

Det er likevel viktig å merke seg, at omtrent halvparten av pasientene som er diagnostisert med glaukom, har normale verdier. Derfor er det viktig med flere spesifikke tester for å få påvist – eller utelukket – øyesykdommen.

Vanlige symptomer

 • Lite symptomer i begynnelsen
 • Smerte
 • Trykkfølelse i øyet
 • Tåkesyn
 • Fargeringer rundt lyskilder 
 • Lysømfintlighet
 • Tap av synsfelt (ved langt fremskreden sykdom) 

Risikofaktorer

 • Alder (over 40 år)
 • Arv
 • Forhøyet øyetrykk
 • DiabetesHøyt blodtrykk

Hva gjør optikeren?

Under en synsundersøkelsen utfører optikerne våre spesifikke tester for å bekrefte eller avkrefte mistanke om sykdommen. Vi starter med å måle det intraokulære trykket (med et tonometer). Deretter måler vi synsfeltet (ved Donders metode).

I tillegg bruker vi et Perimeter (med egne glaukomprogram), for å avdekke skader i nervefibrene på netthinnen.

Ved avvik i trykket vil mange optikere også undersøke tykkelsen på hornhinnen (med et Pakometer). Tykkelsen på hornhinnen har nemlig betydning for det intraokulære trykkets verdi.

I tillegg til disse undersøkelsene måler vi forkammervinkelen i et spaltelampemikroskop. Er det trange vinkler hos pasienten, øker faren for glaukom. Netthinnebilder, samt en vurdering av fundus og papillen (synsnervehodet), tas også.

Vi avtaler re-testing og videre individuell oppfølging med hver pasient. Ved mistanke om patologi henviser vi pasienten videre til øyelege. 

Vi følger Norges Optikerforbunds kliniske retningslinjer.

Sjeldne tilfeller

Sjeldne tilfeller av såkalt vinkelblokkglaukom kan forekomme. Da ser vi ofte veldig høye verdier av intraokulært trykk. Tilfellene er forbundet med store smerter for pasienten. Oppdager vi et slikt tilfelle, henviser vi direkte til vakthavende øyelege eller øyeavdelingen på nærmeste sykehus.

Finn en øyehelseklinikk i ditt område