Briller

Kjørebriller med styrke

Mann med briller som kjører bil

Blir du blendet og ser dårligere i mørke og ved vanskelige kjøreforhold?

Kjørebriller som fjerner reflekser

Blending fra gatelys og møtende trafikk kan være slitsomt og anstrengende. Vanskelige vær- og føreforhold som mørke, tåke og skiftende vær, gir også reduserte kontraster og redusert synsskarphet. I verste fall kan disse forstyrrelsene føre til farlige trafikksituasjoner.

Bedre syn ved mørkekjøring

Du kjenner deg kanskje igjen hvis du kjører i mørke med møtende trafikk, eller sterkt gatelys – du blir blendet. Den blå delen av lyset spres mest, og det er det som forårsaker blendingen. Nå finnes det kjørebriller som stopper en del av det blå lyset, så kontrastene blir tydeligere.

Bedre syn i tåke

Du har sikkert opplevd å kjøre i gråvær og tåke der «alt ser grått ut». Det er fordi det er mye blått lys tilstede. Glassene i kjørebrillen stopper det sjenerende blå lyset, og øker kontrasten. Dermed blir det mer komfortabelt og avslappende å kjøre.

Bedre syn i skiftende vær

Når du er ute og kjører, kan forholdene være skiftende – noen ganger skyer og noen ganger sol. Av og til er det godt å ha en brille som demper lyset noe, og noen ganger ønsker du alt lyset du kan få. En kjørebrille som tilpasser seg lyset er til god hjelp. Brillen blir noe mørkere inne i bilen, men ikke så mørk som en vanlig solbrille. Utendørs blir den mørkere. En kjørebrille er behagelig å bruke. Den tilpasser seg de ulike lysforhold ved at glassene endrer mørkhetsgrad, samtidig gir de god kontrast og reduserer blending.

Hvis du trenger å se bedre når du kjører, kan disse brillene sannsynligvis hjelpe deg.

Ta kontakt med din nærmeste c)optiker hvis du vil vite mer om kjørebriller og hvordan de kan hjelpe deg å se bedre i trafikken.