Ditt syn

Er blått lys fra skjerm farlig for øynene?

Person foran datamaskin med blått lys fra skjermen

Mange av oss bruker mye av dagen foran en mobil, nettbrett eller PC. Er det blå lyset fra disse skjermene skadelig for netthinnen vår og for søvnen vår? Det korte svaret på spørsmålet er nei.

For; Hva mener egentlig det uavhengige fagmiljøet om bruk av briller med blåfilter? Vi har spurt Professor Rigmor Baraas ved USN (Universitetet i Sørøst-Norge). Hun viser til flere publiseringer om emnet.

Det blå lyset fra digitale skjermer har lav lysstyrke. Ved måling er de så lyssvake at selv når man ser på slike skjermer over lang tid, så er det ikke skadelig, sier Professor Baraas. Lyset fra skjermene er mye lavere enn hvis du ser på en blå himmel, som heller ikke er lyssterk nok til å være til skade. Hun fortsetter med å si at det dermed ikke er noe som tyder på at dette skal medføre skader på netthinna.

Ifølge Professor Baraas er det heller ikke bevis for at blått lys fra skjermer har noen betydning for søvnen. Studier viser tvetydige resultater. Forskning viser at det er mer sannsynlig at innholdet som en ser på og den følelsesmessige påvirkningen, er det som gjør at en ikke får sove når en har sittet foran skjermen til sent på kvelden.

Noen bruker resultater fra dyreforsøk som bevis på at blått lys medfører skader på øynene og/eller forstyrrer døgnrytmen. Disse forsøkene mener hun ikke kan sammenlignes med våre daglige omgivelser. I forsøkene blir dyrene utsatt for sterkt lys over en gitt tid – noe som de allerede vet er skadelig, men de vet ikke nødvendigvis hva det er som blir skadet.

Å bruke briller med blåfilter når man bruker nettbrett-, mobil- eller PC-skjerm, vil ifølge det uavhengige fagmiljøet ikke ha noen annen virkning enn at du vil se bedre og mindre anstrengende. Og da er det på grunn av at du har riktig brillestyrke.

Men – det er verdt å merke seg at et filter eller et overflatebelegg på brilleglassene som fjerner noe av det blå lyset kan oppleves behagelig. Så selv om det ikke er noe som tyder på at det er skadelig for øynene å se mye på skjerm, så kan noen oppleve at de får en mindre slitsom kontordag når de bruker briller som fjerner deler av det blå lyset.

Ettersom det i dag har blitt mer og mer bruk av digitale skjermer, både i skole, jobb og på fritiden, forskes det mye på hvilke effekter dette har på synet og øynene. Uansett, det er viktig med riktig brillestyrke som dekker ditt behov. Korte avbrekk fra nærarbeid, slik som skolebarna sitt friminutt utendørs, er like viktig for øyehelse som for generell helse og søvn, uansett alder. Situasjonen med Covid-19 er med på å gjøre det ekstra aktuelt, da både arbeidsdagen og skoledagen har endret seg vesentlig for de fleste av oss.

Les mer om hvorfor du ikke trenger bekymre deg for blått lys på forskersonen.no.

Publisert juni 2021.