Ditt syn

Øyets utvikling gjennom livet

Nærbilde av flere forskjellige øyne

Øyet hjelper oss å lære, leke, forstå omverden og til å se de vi er glad i. Det unike sanseorganet er med å forme oss som mennesker fra start til slutt, og det er i stadig utvikling. Her får du et innblikk i hvordan.

Barn og unge

I våre første leveår er det mye som skjer inne i øyet og utviklingen er rask. Hver dag trenes synet gjennom visuelle inntrykk og nerveforbindelser mellom øyet og hjernen. Øyet hjelper oss i alt fra å leke med venner til å lære på skolen. Det gir oss bedre kontroll over kroppen og alt som er rundt oss.

De aller fleste av oss er født langsynt. Etter hvert som øyet vokser og modnes, reduseres normalt langsyntheten. Samtidig som skarpsynet blir bedre. En 10-åring har tilnærmet likt skarpsyn som en voksen, men sidesynet og evnen til å bedømme fart og retning er ikke fullt utviklet før i 13-14 års alder. For at samsynet og skarpsynet skal utvikles riktig er det viktig at begge øynene fungerer som de skal.

Å oppdage synsfeil hos barn kan være en utfordring, siden de sjelden merker selv at de ser dårlig. I tillegg er øyelinsen utrolig fleksibel i denne fasen, som gjør det enklere for barn å kompensere for synsfeil. Å fange opp avvik tidlig sikrer en enklere hverdag for barnet og en sunnere synsutvikling.

Det anbefales å sjekke synet før skolestart eller ved mistanke om synsfeil. Deretter vil optikeren anbefale videre oppfølging, og du får tilbud om å følge hans innkallingsrutiner. Ved undersøkelse av barn vil optikeren ofte bruke øyedråper for å få målinger som er mer til å stole på. Dråpene gjør øyelinsen mindre fleksibel og optikeren kan måle styrken med større nøyaktighet.

Her kan du lese mer om synstest for barn.

Ungdom og ung voksen

I tenårene er det ikke uvanlig å utvikle nærsynthet. Selv om arv er en viktig faktor er det mye som tyder på at denne utviklingen påvirkes av det vi kaller nærarbeid.

Musklene i øyet er konstruert for å se på avstand. Anstrengende nærarbeid som langvarig skjermbruk og lesing blir fort en stressfaktor for øynene og fører ofte til nakkeplager, hodepine og tørre øyne.

Noen beskriver 20-årene som øyets beste alder. I denne fasen er synet vårt ofte stabilt og uten merkbar utvikling. Men utviklingen er der og synsfeil kan oppstå, siden ethvert øye er unikt.

Heldigvis har vi flere løsninger for korrigering av syn. Det finnes briller og kontaktlinser for nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner. Mange har også glede av briller som har flere styrker i samme glass. Dette er løsninger som avlaster muskulaturen i øynene. Både studentbriller og databriller er eksempler på dette. Bruker du mye tid foran skjerm er det viktig å ta regelmessige pauser, hvor du ser på langt hold og blunker mye. Som du skjønner, kan riktig synskorreksjon både gi deg skarpere og mer behagelig syn.

Ungdom og unge voksne anbefales å ta øyehelsesjekk hvert andre eller tredje år.

40- og 50-årene

I 40-årene er det vanlig å oppleve at du ser dårligere på nært hold. Dette skyldes at øyelinsen gradvis blir stivere, noe som svekker øyets evne til å fokusere. På fagspråket kalles dette presbyopi og er en form for aldersrelatert langsynthet.

Presbyopi er noe som kommer til oss alle, før eller senere, uansett syn. Selv om dette vanligvis stabiliserer seg rundt 60-årsalderen, bør det følges opp jevnlig. Løsninger kan være progressive briller, lesebriller, progressive linser eller operasjon.

Tørre øyne er også et vanlig øyeproblem som øker med alderen. Omtrent halvparten av kvinner og hver tredje mann over 50 år opplever tørre øyne. Årsaken kan være at øynene produserer for lite tårevæske eller at væsken fordamper. Mye skjermbruk kan også være en faktor. De siste årene har vi fått mye mer kunnskap om tørre øyne, og optikeren har mange gode behandlingsmetoder. Slik behandling må alltid tilpasses individuelt. Besøk optikeren din for en undersøkelse av tørre øyne.

Symptomene på synsendringer kan variere, og mange går lenge med synsrelaterte plager uten å vite det. Forskning viser at hele 8 av 10 endrer på vaner på grunn av dårlig syn. En tur til optikeren kan gi deg hverdagen tilbake. Ikke la dårlig syn bli en dårlig vane.

I 40- og 50-årene anbefaler vi å sjekke øynene hos optiker minst hvert andre år.

Over 60

Fra 60-årsalderen og utover skjer det flere endringer i synet. Faren for sykdommer øker, pupillene minsker, mørkesynet endres og du trenger mer lys for å se. Noen endringer skjer fort og det blir viktigere og viktigere å følge med på øyehelsen.

En 80-åring trenger nesten fem ganger så mye lys som en 20-åring for å se det samme. Dette skyldes at øyelinsen er mindre fleksibel og mer uklar enn tidligere. 

Noen av de vanligste øyesykdommene i denne alderen er grønn og grå stær. Grå stær er en normal synsforandring som svekker øyelinsen. Grønn stær er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som kjennetegnes ved skader på den optiske nerven. Grønn stær er viktig å oppdage tidlig for å unngå synstap.

Aldersgenerert makula degenerasjon (AMD) er også en vanlig øyesykdom hos eldre. AMD, eller forkalkning i øyet som det heter på folkemunne, er en sykdom som påvirker netthinnen og svekker skarpsynet. 

En årlig øyehelsesjekk hos optiker kan avdekke sykdommer i tide og avverge videre komplikasjoner og skader på øynene. Her er tidlig diagnose og riktig behandling avgjørende.

Bestill synsundersøkelse

Øyet og synet endrer seg i takt med alderen. Følger du med på utviklingen underveis kan du spare øyet og deg selv for en rekke plager. Til tross for aldersrelaterte synsfeil er det fullt mulig å se godt og holde øynene friske livet ut. Synsundersøkelser hjelper oss å oppdage endringer, avdekke behov og gi riktig behandling.

Så, ta vare på din viktigste sans og bestill synsundersøkelse hos din lokale optiker.

Her kan du lese hva som skjer under en synsundersøkelse og bestille time.